CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CỘNG HÒA SÉC

Bạn có muốn làm việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc không?

Bạn có muốn tránh những bất tiện liên quan đến việc làm bất hợp pháp và cư trú bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc, chẳng hạn như bị phạt tiền hoặc trục xuất không?

Bạn có muốn biết những gì được coi là việc làm bất hợp pháp của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc không?

Bạn có làm việc bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc và muốn hợp pháp hóa vị trí của mình không?

Bạn đang đang cân nhắc về việc xin quốc tịch Séc trong tương lai?

Bạn có cần biết thông tin về các cơ hội việc làm tại Cộng hòa Séc không?

Bạn có muốn tìm hiểu những lợi ích mà việc làm hợp pháp ở Cộng hòa Séc mang lại và ngược lại, những cạm bẫy nào liên quan đến việc làm bất hợp pháp không?

Các trang web này dành cho người nước ngoài - công dân của các nước thứ ba quan tâm đến việc thực hiện các hoạt động công việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc hoặc tuy là làm việc bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc, nhưng muốn hợp pháp hóa tình trạng của mình. Do đó, chúng cung cấp các câu trả lời hữu ích và thiết thực cho các câu hỏi về:

  • cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc
  • điều kiện thực hiện công việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc
  • lợi ích của việc làm hợp pháp tại Cộng hòa Séc
  • giải thích về những gì được hiểu là việc làm bất hợp pháp của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc
  • hậu quả và rủi ro liên quan đến việc làm bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc
  • quyền của người nước ngoài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội