Home » Câu hỏi và trả lời » AN TOÀN VÀ BẢO VỆ Sức khỏe tại nơi làm việc (ATBVSKTNLV), chăm sóc sức khỏe và người nước ngoài

AN TOÀN VÀ BẢO VỆ Sức khỏe tại nơi làm việc (ATBVSKTNLV), chăm sóc sức khỏe và người nước ngoài

Home » Câu hỏi và trả lời » AN TOÀN VÀ BẢO VỆ Sức khỏe tại nơi làm việc (ATBVSKTNLV), chăm sóc sức khỏe và người nước ngoài

 

Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi quy định hàng tuần là bao nhiêu?

  1. Thời giờ làm việc quy định hàng tuần là 40 giờ, nhưng nó cũng có thể ngắn hơn, theo thỏa thuận hoặc trong trường hợp của một số ngành nghề nhất định (khai thác mỏ). Ở Cộng hòa Séc một tuần thường làm việc năm ngày Thời gian làm việc phải được sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động. Thời giờ của ca làm việc không quá 12 giờ. Đối với người lao động dưới 18 tuổi không được vượt quá 8 giờ một ca và thời giờ làm việc quy định hàng tuần không được quá 40 giờ một tuần.

  2. Quy chế quy định thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi do Bộ luật lao động quy định. Việc làm bất hợp pháp được thực hiện bên ngoài quan hệ lao động không được bảo vệ bởi quy chế này.

Hoàn thành các khóa học về ATBVSKTNLV như thế nào?

Người nước ngoài phải tuân theo các quyền và nghĩa vụ liên quan đến ATBVSKTNLV, tương tự như đối với công dân Cộng hòa Séc, bao gồm cả việc đào tạo.

Là người lao động bất hợp pháp, tôi có được quyền được điều trị y tế miễn phí trong trường hợp bị tai nạn lao động không?

  1. Nếu bạn mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn tại nơi làm việc và bạn không có hợp đồng lao động chính, HĐLĐP hoặc HĐLĐBTG bằng văn bản, bạn vẫn có quyền được bồi thường thiệt hại xảy ra cho bạn trong quá trình thực hiện công việc. Ngay cả quan hệ lao động được thỏa thuận bằng miệng hay quan hệ lao động bất hợp pháp đều ràng buộc người sử dụng lao động với trách nhiệm đối với các tai nạn xảy ra tại nơi làm việc và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bạn.

  2. Nếu bạn có vấn đề sức khỏe cấp tính, chắc chắn hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế bất kể ngoại cảnh nào.

Tôi có phải có bảo hiểm y tế không?

  1. Có, bạn phải có. Nếu bạn đang làm việc cho một công ty có trụ sở tại Cộng hòa Séc, bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế công cộng. Nếu bạn ở Cộng hòa Séc bất hợp pháp, bạn không thể tham gia bảo hiểm y tế công cộng.  Nếu bạn cư trú tại Cộng hòa Séc mà không có giấy phép cư trú hợp lệ, bạn không thể tham gia bảo hiểm y tế công cộng. Bạn có thể ký kết bảo hiểm y tế thương mại với một trong số các hãng bảo hiểm y tế, nhưng nó thường kém thuận lợi hơn so với bảo hiểm y tế công cộng.

  2. Nếu bạn làm việc cho một công ty có trụ sở tại Cộng hòa Séc, bạn được bảo hiểm sức khỏe cộng đồng. Chủ lao động của bạn phải trả phí bảo hiểm y tế cho bạn.

  3. Nếu bạn làm việc theo thỏa thuận để hoàn thành một công việc (sau đây gọi là “ DPP”), hoặc nhiều DPP với một chủ lao động, bạn được coi là nhân viên vì mục đích bảo hiểm sức khỏe nếu thu nhập của bạn từ những thỏa thuận này trong một tháng dương lịch là hơn 10.000 K và chủ lao động của bạn có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm y tế thay cho bạn. Thu nhập từ các DPP kiếm được trong một tháng dương lịch với cùng một chủ nhân sẽ được cộng lại với nhau. Các thỏa thuận để hoàn thành một công việc và các thỏa thuận để thực hiện công việc không có tính chất cộng dồn.

  4. Nếu bạn làm việc theo thỏa thuận để thực hiện công việc (sau đây được gọi là “APW / DPČ”) hoặc nhiều DPČ với một chủ lao động, bạn được coi là nhân viên vì mục đích bảo hiểm y tế nếu thu nhập của bạn từ những thỏa thuận này trong một tháng dương lịch số tiền ít nhất là 3.500 K (từ ngày 1 tháng 1 năm 2021) và chủ lao động của bạn có nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế thay cho bạn. Thu nhập từ DPČs kiếm được trong một tháng dương lịch với cùng một chủ nhân sẽ được cộng lại với nhau. Các thỏa thuận để hoàn thành một công việc và các thỏa thuận để thực hiện công việc không có tính chất cộng dồn.

Tôi phải làm gì nếu tôi không có bảo hiểm y tế và cần được chăm sóc y tế?

Nếu bạn không trả tiền bảo hiểm y tế và người sử dụng lao động không trả nó cho bạn, bạn phải tự thanh toán tất cả những việc khám xét và các thủ thuật y tế. Vì vậy, bạn hãy đi khám và nói với bác sĩ rằng bạn không có bảo hiểm y tế. Sau đó, bác sĩ sẽ phát hành cho bạn biên lai để thanh toán, bạn sẽ phải trả nó.

Tôi phải làm gì trong trường hợp bị tai nạn lao động và tôi được hưởng những gì?

Bạn luôn phải thông báo tai nạn lao động cho cấp trên, người sử dụng lao động có nghĩa vụ ghi lại tất cả các tai nạn lao động được thông báo. Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, bạn có quyền được bồi thường các khoản thu nhập bị mất, thanh toán các chi phí điều trị và bồi thường đau đớn cần thiết (số tiền do bác sĩ xác định). Điều này cũng áp dụng cho bệnh nghề nghiệp (bác sĩ xác định là bạn bị bệnh phát sinh do công việc đã làm).

Trong trường hợp chăm sóc cấp tính thì thế nào?

Nếu vấn đề sức khỏe của bạn cần được giải quyết ngay lập tức, tức là khẩn cấp, bạn hãy tìm gặp bác sĩ để khám. Trong trường hợp điều trị cấp tính, bác sĩ không được phép từ chối bạn. Sau khi điều trị, họ sẽ phát hành cho bạn biên lai để thanh toán nếu bạn không được bảo hiểm y tế chi trả các chi phí.

Làm thế nào để bác sĩ kiểm tra xem tôi có bảo hiểm y tế hợp lệ hay không?

Sau khi xuất trình thẻ bảo hiểm, bác sĩ xác minh tính hợp lệ của thẻ trực tiếp với công ty bảo hiểm đã cấp thẻ. Nếu phát hiện thẻ do bạn xuất trình không hợp lệ hoặc giả mạo, bạn phải thanh toán chi phí khám bệnh. Nếu bạn chứng minh bằng thẻ bảo hiểm y tế, mặc dù bạn không phải là người được bảo hiểm tại thời điểm này, bạn có thể bị phạt đến 5.000 CZK và bạn cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo.

Có thể thanh toán dịch vụ y tế bằng lịch trả góp không?

Có, có thể tạo lịch trả góp. Nếu bạn quan tâm đến việc tạo lịch trả góp, hãy hỏi cơ sở y tế (hầu hết là các bệnh viện) về việc lập lịch trả góp.

Tình hình sẽ ra sao, nếu tôi là người xin tị nạn?

Nếu bạn là người xin tị nạn, việc điều trị y tế của bạn sẽ được nhà nước chi trả.

AN TOÀN VÀ BẢO VỆ Sức khỏe tại nơi làm việc (ATBVSKTNLV), chăm sóc sức khỏe và người nước ngoài