Home » Câu hỏi và trả lời » Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG bất hợp pháp?

Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG bất hợp pháp?

Home » Câu hỏi và trả lời » Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG bất hợp pháp?

Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG bất hợp pháp?

Tôi có thể từ chối việc làm được yêu cầu do điều kiện lao động kém, yêu cầu công việc cao, v.v. không?

Đúng. Không ai có thể bị buộc phải chịu sự đối xử vô nhân đạo. Tất cả mọi người nước ngoài đều được hưởng các quyền cơ bản của con người được bảo hộ tại Cộng hòa Séc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu người sử dụng lao động nhận tôi " để làm thử" trước khi ký kết hợp đồng?

Hệ thống pháp luật của Séc không biết thuật ngữ "công việc làm thử", để phục vụ mục đích này tồn tại thời gian thử việc, điều có thể thỏa thuận được, ví dụ, trong hợp đồng lao động, bạn được hưởng lương trong thời gian này.

Làm cách nào để tôi có thể đòi được khoản thù lao đã thỏa thuận và chưa trả?

Trong tình huống như vậy, trước tiên cần chuẩn bị yêu cầu thanh toán cho người sử dụng lao động, lưu ý họ về hình phạt cao đối với việc làm bất hợp pháp và các hậu quả khác (nghĩa vụ thanh toán bổ sung vào ngân sách nhà nước, v.v.). Nếu sau đó người sử dụng lao động bị phạt vì việc làm bất hợp pháp, họ có nghĩa vụ trả cho bạn khoản thù lao còn thiếu ở mức nhất định.

Người sử dụng lao động đã bị xử phạt có hiệu lực pháp luật có nghĩa vụ trả thù lao chưa thanh toán, tiền nợ bảo hiểm y tế công cộng chưa thanh toán, kể cả tiền phạt, tiền nợ bảo hiểm xã hội, kể cả tiền phạt và các chi phí liên quan đến việc chuyển tiền trả khoản thù lao còn nợ, ngay cả khi chuyển đến quốc gia của bạn.

Bạn có thể liên hệ với sở lao động trong trường hợp người sử dụng lao động mất khả năng thanh toán (liên kết trang web: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky).

Làm thế nào tôi có thể chấm dứt mối quan hệ lao động nếu tôi có/tôi không có hợp đồng?

  1. Nếu bạn đã ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, bạn chỉ có thể chấm dứt việc làm bằng thỏa thuận, đơn xin chấm dứt hoặc chấm dứt ngay lập tức hợp đồng, khi hết hạn hoặc chấm dứt thời gian thử việc. Tất cả các phương pháp phải được thực hiện ở dạng văn bản. Xem thêm thông tin, ví dụ, tại đây: http://www.jobmanual.cz/cs/pracovni-pravo 

  2. Nếu bạn đã ký kết hợp đồng lao động phụ hoặc hợp đồng lao động bán thời gian với người sử dụng lao động, thì cách thức chấm dứt quan hệ có thể được thỏa thuận trong hợp đồng này, nếu không thì mối quan hệ này có thể kết thúc bằng thỏa thuận, bằng đơn xin chấm dứt hoặc chấm dứt ngay lập tức. Đơn xin chấm dứt có thể được đưa ra vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, không giống như đơn xin chấm dứt mối quan hệ lao động chính.

  3. Nếu bạn không có hợp đồng lao động chính hoặc hợp đồng lao động khác khác với người sử dụng lao động và nếu mối quan hệ lao động của bạn kết thúc chỉ sau một đêm, từ vị trí của bạn, như là người lao động thực hiện công việc bất hợp pháp bị cấm ở Cộng hòa Séc, bạn sẽ khó có thể yêu cầu sự bảo vệ của pháp luật một cách hiệu quả.

Tôi có được quyền được hưởng thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng không?

Thời hạn báo trước là công cụ bảo vệ người lao động theo chế độ của Bộ luật lao động. Nếu không có hợp đồng lao động chính, hợp đồng lao động phụ hoặc hợp đồng lao động bán thời gian hợp lệ, thì việc sử dụng biện pháp bảo vệ hợp pháp theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động trong lĩnh vực thời hạn báo trước sẽ khó khăn hơn.

Tôi có thể nhờ vào đâu lúc gặp khó khăn?

  1. Nếu bạn cần được giúp đỡ điều gì liên quan đến việc cư trú tại Cộng hòa Séc, ví dụ như về mặt y tế, thị trường lao động hoặc bạn cần sự giúp đỡ trực tiếp của luật sư, bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn xã hội hoặc pháp luật chuyên nghiệp do các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài cung cấp - tổng quan tại đây: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/pruvodce-2-2/. Dành cho thủ đô Praha còn có cổng thông tin https://icpraha.com/, nơi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho người nước ngoài, cũng như các dịch vụ khác. Dịch vụ dành cho người nước ngoài từ các nước thứ ba thường được miễn phí.

  2. Nếu bạn tin rằng người sử dụng lao động đang vi phạm quyền của bạn, hãy liên hệ với Cơ quan Thanh tra Lao động nhà nước (liên kết trang web: http://www.suip.cz/). Bạn cũng có thể đưa khiếu nại yêu cầu kiểm tra người sử dụng lao động (nên tham khảo trước ý kiến của các nhà chuyên môn của cơ quan Thanh tra Lao động nhà nước, các trung tâm hội nhập hoặc các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận/sau đây gọi tắt là "TCPCPPLN“/).

  3. Nếu bạn đang ở trong tình huống khó khăn, quyền của bạn bị người sử dụng lao động vi phạm nghiêm trọng, hãy vui lòng liên hệ với các TCPCPPLN sau: La Strada (liên kết web: https://www.strada.cz/cz/o-nas), Caritas Tổng Giáo phận Praha (liên kết đến trang web: https://praha.charita.cz/), Diakonie CCE (liên kết web: https://www.diakonie.cz/) hoặc đến các nơi làm việc chuyên biệt của Bộ Nội vụ (liên kết đến trang web: https://www.mvcr.cz/clanek/potrebujete-pomoci-nebo-poradit-jste-v-nouzi-nevite-jak-vyresit-svou-situaci.aspx).