Home » Câu hỏi và trả lời » Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG hợp pháp?

Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG hợp pháp?

Home » Câu hỏi và trả lời » Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG hợp pháp?

 

Người sử dụng lao động không muốn trả cho tôi mức thù lao đã thỏa thuận, hoặc trả ít hơn. Làm được những gì?

Nếu bạn chưa được trả lương trong kỳ hạn do người sử dụng lao động ấn định theo luật, hãy làm theo các bước sau:

Có tồn tại mức lương tối thiểu theo quy định không? nó là bao nhiêu? Mức lương đảm bảo là gì?

 1. Có, tại Cộng hòa Séc có tồn tại mức lương tối thiểu theo quy định, mức lương này cũng áp dụng cho người lao động từ các nước thứ ba. Bạn có thể tìm thêm thông tin về mức lương tối thiểu trong chỉ thị của chính phủ tại đây: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567.

 2. Mức lương đảm bảo thể hiện mức lương tối thiểu đối với việc làm theo một loại công việc cụ thể, đồng thời được chia thành các nhóm theo mức độ phức tạp, trách nhiệm và mức độ nặng nề của công việc. Mức thấp nhất của mức lương bảo đảm không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức lương đảm bảo có thể được tìm thấy tại đây: https://ppropo.mpsv.cz/XVIII2Zarucenamzda .

Là người lao động tôi có được nghỉ phép không?

Nếu bạn làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động trong suốt cả năm theo lịch, bạn được nghỉ phép tối thiểu 4 tuần trong một năm. Nếu bạn không làm việc cho cùng một người sử dụng lao động liên tục trong một năm, quyền nghỉ phép của bạn sẽ bị giảm tương ứng. Trong thời gian nghỉ phép, bạn sẽ nhận được khoản lương bằng số tiền thu nhập trung bình. Lịch nghỉ phép được người sử dụng lao động quy định hoặc chấp thuận.

Tôi có thể nghỉ việc ở chỗ người sử dụng lao động qua đêm không?

Nếu bạn không thoả thuận về việc nghỉ việc với người sử dụng lao động bằng văn bản, thì bạn chỉ có thể nghỉ việc ngay lập tức nếu:

Tôi có quyền gì với tư cách là NGƯỜI LAO ĐỘNG hợp pháp?

Tôi có được bảo vệ bởi thời hạn báo trước không?

Nếu bạn đang làm việc theo hợp đồng, bạn có quyền báo trước hai tháng. Trong trường hợp HĐLĐP/HĐLĐBTG, thời hạn báo trước là 15 ngày. Với một số điều kiện nhất định (vi phạm nghĩa vụ của người lao động, v.v.), có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức mà không cần thời hạn báo trước.

Tôi có được chăm sóc sức khỏe miễn phí không?

Nếu bạn đã mua bảo hiểm y tế thương mại (thông tin chi tiết về nghĩa vụ phải có bảo hiểm y tế trong câu hỏi "Tôi có phải có bảo hiểm y tế không?") Hoặc bạn đã đăng ký trong hệ thống bảo hiểm y tế công cộng (ví dụ: do việc làm hợp pháp hoặc bạn được phép định cư), bạn được hưởng các hoạt động y tế cần thiết, thuốc men và vật tư y tế miễn phí. Tuy nhiên, đối với một số loại thuốc và thủ thuật y tế, bệnh nhân phải trả thêm và một số loại phải trả toàn bộ. Hãy ghi nhớ rằng bảo hiểm y tế thương mại thường không bao gồm tất cả các hoạt động y tế, không áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và không tương đương với bảo hiểm y tế công cộng.

Tôi có được hưởng “chế độ ốm đau” không?

Nếu bạn tạm thời không thể thực hiện công việc của mình thì bạn được hưởng cái gọi là chế độ ốm đau.  Bất cứ ai cố ý tự gây ra tình trạng mất khả năng lao động tạm thời sẽ không được hưởng trợ cấp. Trong suốt thời gian bị bệnh, người sử dụng lao động không thể chấm dứt hợp đồng lao động với bạn.

An sinh xã hội ở Cộng hòa Séc có nghĩa là gì? Tôi có quyền được hưởng nó không?

 1. An sinh xã hội là sự hỗ trợ bằng tiền của Nhà nước dành cho người đóng bảo hiểm xã hội. Bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm ốm đau và các khoản đóng góp vào chính sách việc làm của nhà nước.

 2. Có, bạn được hưởng an sinh xã hội nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Xem thêm thông tin tại đây: https://www.mpsv.cz/socialni-zabezpeceni-cizincu-v-cr .

Tôi có quyền được tham gia các khoá học, được tư vấn pháp luật và xã hội không?

Nếu bạn cần được giúp đỡ điều gì liên quan đến việc cư trú tại Cộng hòa Séc, ví dụ như về mặt y tế, thị trường lao động hoặc bạn cần sự giúp đỡ trực tiếp của luật sư, bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn xã hội hoặc pháp luật chuyên nghiệp do các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài cung cấp - tổng quan tại đây: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/pruvodce-2-2/. Dành cho thủ đô Praha còn có cổng thông tin https://icpraha.com/, nơi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho người nước ngoài, cũng như các dịch vụ khác. Dịch vụ dành cho người nước ngoài từ các nước thứ ba thường được miễn phí.

Tôi có phải hoàn thành một khóa học thích ứng và hội nhập không?

Tất cả những người nước ngoài đã được cấp giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và những người nước ngoài đã được cấp giấy phép định cư sau ngày này mà không có điều kiện cư trú trước đó trên lãnh thổ, có nghĩa vụ hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập trong vòng một năm kể từ ngày quyết định cấp giấy phép định cư có hiệu lực. Khóa học được dẫn dắt bởi một giảng viên có trình độ chuyên môn và được phiên dịch viên có trình độ dịch sang tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Mông Cổ, tiếng Nga, tiếng Serbia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ukraina hoặc tiếng Việt Nam.

Thêm thông tin: https://www.vitejtevcr.cz/vi/vitejte-v-cr 

Tôi có được hưởng trợ cấp xã hội của nhà nước (trợ cấp nuôi con, trợ cấp cha mẹ, trợ cấp nhà ở, trợ cấp thai sản, trợ cấp mai táng phí, v.v.) không?

 1. Người được hưởng trợ cấp:

  • người được phép định cư tại Cộng hòa Séc,

  • người nước ngoài đăng ký cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, và đó là sau 365 ngày kể từ ngày đăng ký cư trú tại Cộng hòa Séc,

  • người nước ngoài dưới 1 tuổi, sinh ra và đăng ký cư trú tại Cộng hòa Séc,

  • người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn với tư cách pháp lý được công nhận là cư dân cư trú dài hạn tại EU trên lãnh thổ của một Quốc gia thành viên khác của EU và đã được cấp giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc, và các thành viên gia đình của họ,

  • người nước ngoài đã được cấp giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc với mục đích làm công việc đòi hỏi trình độ cao,

  • nếu họ có trên lãnh thổ Cộng hòa Séc nơi cư trú.

 2. Đơn xin nhận trợ cấp xã hội được nộp tại chi nhánh trực thuộc tỉnh của Sở Lao động Cộng hòa Séc theo nơi cư trú của người (liên kết đến trang web: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky) được hưởng trợ cấp, tức là những người được hưởng quyền lợi.