Home » Câu hỏi và trả lời » Người nước ngoài đến Cộng hòa Séc và các điều kiện để CÓ được VIỆC làm hợp pháp

Người nước ngoài đến Cộng hòa Séc và các điều kiện để CÓ được VIỆC làm hợp pháp

Home » Câu hỏi và trả lời » Người nước ngoài đến Cộng hòa Séc và các điều kiện để CÓ được VIỆC làm hợp pháp

Những gì được coi là việc làm bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc?

Người nước ngoài đến Cộng hòa Séc và các điều kiện để CÓ được VIỆC làm hợp pháp

 1. Việc làm bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc là công việc phụ thuộc được thực hiện bởi những người làm việc ngoài mối quan hệ lao động, tức là không có hợp đồng lao động chính, hợp đồng lao động phụ (sau đây gọi tắt là DPP"HĐLĐP"), hợp đồng lao động bán thời gian (sau đây gọi tắt là HĐLĐBTG“). Ngoài ra, công việc do người nước ngoài thực hiện, mâu thuẫn với giấy phép lao động đã được cấp hoặc không có giấy phép này, mâu thuẫn với thẻ nhân viên, thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp hoặc thẻ xanh, được coi là bất hợp pháp. Đây cũng là công việc bất hợp pháp nếu người nước ngoài làm việc và không có giấy phép cư trú hợp lệ tại Cộng hòa Séc.

 2. Việc làm bất hợp pháp cũng được coi là cái gọi là Hệ thống Schwarz. Đó là sự che giấu mối quan hệ lao động trên thực tế bằng một hợp đồng khác (thường là hợp đồng đại diện thương mại, hợp đồng ủy thác, hợp đồng môi giới hoặc hợp đồng khoán việc). Sau đó, người này thực hiện các hoạt động bình thường cho doanh nhân như là nhân viên của họ, với vai trò như là cấp dưới của doanh nhân, nhưng chính thức hoạt động như một doanh nhân độc lập. Công việc phụ thuộc chỉ có thể được thực hiện trong mối quan hệ lao động cơ bản.

Những lợi thế chính của việc làm hợp pháp tại Cộng hòa Séc là gì?

 1. Nếu bạn là người lao động hợp pháp, bạn có thể tận dụng các quyền lợi liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện nhất định và tuỳ theo loại hợp đồng của bạn (hợp đồng lao động chính, HĐLĐBTG, HĐLĐP). Ví dụ, đó là thời gian làm việc và thời gian nghỉ giải lao cố định, thời gian làm ca tối đa cố định và quyền được nghỉ ăn, mức lương tối thiểu cố định, quyền được nghỉ phép, được bảo hiểm y tế và quyền được chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc được bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, được hưởng an sinh xã hội và quyền được hưởng trợ cấp xã hội của nhà nước, được bảo vệ bằng thời hạn báo trước và trợ cấp thôi việc, v.v. Một số quyền lợi này có thể áp dụng cho người lao động thực hiện công việc bất hợp pháp, tuy nhiên, khó có thể đòi được từ phía những người chủ lao động.

 2. Sự tồn tại của thu nhập hợp pháp cũng có ảnh hưởng cơ bản đến khả năng đạt được giấy phép định cư và sau đó là quốc tịch Cộng hòa Séc. Trong lúc quyết định cấp quốc tịch Cộng hòa Séc, sẽ có xét đến việc bạn có hòa nhập với xã hội hay không và đó cũng là cả về mặt cuộc sống lao động. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc cấp quốc tịch và sự đáp ứng các điều kiện tại đây: https://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx.

Làm thế nào để người nước ngoài có thể vào lãnh thổ Cộng hòa Séc một cách hợp pháp?

Người nước ngoài phải có giấy phép cư trú hợp lệ, nếu được yêu cầu. Theo yêu cầu, người nước ngoài cũng phải điền và ký tên vào tờ khai nhập cảnh khi vào lãnh thổ Cộng hòa Séc, chấp nhận việc xác minh hộ chiếu và danh tính của họ.

Đầu tiên tôi sẽ phải làm gì khi đến Cộng hòa Séc?

Sau khi đến Cộng hòa Séc, bạn phải đến Phòng Cảnh sát Ngoại kiều trong vòng 3 ngày làm việc để trình báo về nơi cư trú của bạn trên lãnh thổ. Nếu bạn đã đến CHS trên cơ sở thị thực với mục đích nhận giấy phép cư trú (ví dụ: thẻ lao động), bạn sẽ đến nơi làm việc của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc trong thời hạn này cùng với hộ chiếu hợp lệ (liên kết trang web: https://www.mvcr.cz/) để xử lý và thu thập dữ liệu sinh trắc học và chữ ký nhằm mục đích cấp giấy phép cư trú dài hạn. Sau đó, bạn được mời trực tiếp đến Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc để nhận giấy phép cư trú (thẻ cư trú).

​​​​​​​Tôi phải có những giấy tờ gì để có thể làm việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc? Và nếu nhận được những giấy tờ liên quan thì tôi có thể làm được những công việc gì?

 1. Để một người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc, chỉ đạt được giấy phép cư trú là chưa đủ. Hơn nữa, bạn phải có giấy phép để làm việc. Trong một số trường hợp, điều này có thể được liên kết với một loại giấy phép cư trú cụ thể (ví dụ: cái gọi là thẻ lao động có hai tính năng, thẻ xanh và thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp), trong các trường hợp khác, cần phải xin giấy phép lao động. Trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể được gọi là tham gia tự do vào thị trường lao động (ví dụ người nước ngoài đã đạt được trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng hay là trình độ cao đẳng tại nhạc viện theo Luật Giáo dục hoặc trình độ đại học theo Luật Giáo dục Đại học). Do đó, luôn cần phải xác minh xem tôi có thể làm việc không và nếu có, liệu có hạn chế nào áp dụng đối với tôi không (ví dụ: liệu tôi chỉ có thể làm việc trong những điều kiện được cho phép trước).

  Để biết thêm thông tin về việc tham gia tự do vào thị trường lao động, hãy truy cập trang web của Bộ Lao động và các vấn đề Xã hội (https://www.mpsv.cz/volny-vstup-na-trh-prace). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn phải có cư trú hợp pháp trên lãnh thổ, ngay cả khi bạn có thể tham gia tự do vào thị trường lao động.

  Sau khi có được giấy phép định cư, bạn có thể làm việc mà không có bất kể hạn chế nào.

  Trong trường hợp làm việc và cư trú lâu dài hơn trên lãnh thổ (trước khi được cấp giấy phép định cư), người nước ngoài thường có một trong các giấy phép cư trú sau:

  • Thẻ lao động

  • ​​​​​​​Thẻ xanh

  • Thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp


   Bộ sẽ đánh dấu mục nhập "ICT" trong phần ghi loại cư trú, trong thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, trong trường hợp di chuyển trong nội bộ người lao động của một Quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu Âu sẽ đánh dấu mục nhập "mobile ICT" trong phần ghi loại cư trú.

  • Giấy phép cư trú dài hạn, liên kết với cái gọi là tham gia tự do vào thị trường lao động

   Trong trường hợp này, trong thẻ sinh trắc học của người nước ngoài, tại phần "Ghi chú", dòng chữ "Tham gia tự do vào thị trường lao động - CÓ" được ghi bằng mã gồm hai chữ số (XX), cho biết mục đích cư trú.

  • Trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể được chi nhánh trực thuộc tỉnh của Sở Lao động Cộng hòa Séc cấp giấy phép lao động, nó tạo điều kiện cho những người này làm việc nếu họ cũng có cả giấy phép cư trú hợp lệ (ví dụ: dưới dạng thị thực cư trú trên 90 ngày hoặc giấy phép cư trú dài hạn).

  • Như có thể thấy được từ các ví dụ trên, giấy phép cư trú dài hạn có dạng thẻ sinh trắc học.

   Loại cư trú liên quan được nêu trong phần "Loại giấy phép cư trú", ví dụ: "CƯ TRÚ DÀI HẠN/THẺ LAO ĐỘNG/THẺ XANH EU/ICT/MOBILE ICT". Trong phần "Ghi chú", có ghi mã gồm hai chữ số (XX), cho biết mục đích cư trú. Đối với giấy phép cư trú dài hạn được cấp vì các mục đích khác ngoài mục đích lao động sẽ có dòng chữ "Tham gia tự do vào thị trường lao động - CÓ/KHÔNG".

   Trong trường hợp người nước ngoài chỉ có thị thực cư trú trên 90 ngày hoặc thị thực ngắn hạn đến 90 ngày, hình thức tham gia thị trường lao động không được ghi trên nhãn thị thực. Trong hầu hết các trường hợp, những người nước ngoài này phải xin giấy phép lao động vì họ không được phép tham gia tự do vào thị trường lao động, trừ một vài trường hợp ngoại lệ.

 2. Tùy thuộc vào loại giấy phép cư trú và hình thức tham gia vào thị trường lao động, bạn cũng phải ký một hợp đồng lao động chính, HĐLĐBTG hoặc HĐLĐP bằng văn bản.

  Chú ý! Một số loại quan hệ lao động có thể không được chấp nhận đối với mục đích lao động và cư trú của một số nhóm người nước ngoài nhất định!

  Ví dụ, chủ sở hữu thẻ lao động có hai tính năng (không được phép tham gia tự do vào thị trường lao động) không thể giao kết HĐLĐBTG và làm việc trên cơ sở này; không thể cấp giấy phép lao động trong mối quan hệ với HĐLĐBTG, người có thẻ xanh chỉ có thể nhận được giấy phép cư trú này trên cơ sở hợp đồng lao động chính đã ký kết, v.v.

  Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên luôn xác minh xem việc thực hiện công việc có khả thi theo pháp luật Séc hay không.

 3. Các điều kiện để thực hiện việc làm (loại công việc, địa điểm làm việc…) được quy định trong hợp đồng lao động chính hoặc HĐLĐP, đã đệ trình khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép cư trú cho người nước ngoài. Trong hầu hết các trường hợp, không thể đi lệch các điều kiện này trong quá trình làm việc (ngoại trừ trường hợp tham gia tự do vào thị trường lao động). Để thay đổi loại công việc, địa điểm làm việc hoặc người sử dụng lao động, phải được sự đồng ý của Bộ Nội vụ; trong trường hợp có giấy phép lao động, chi nhánh trực thuộc tỉnh của Sở Lao động cấp giấy phép lao động hoàn toàn mới. Thay đổi điều kiện làm việc mà không có sự đồng ý/cho phép trước là việc thực hiện công việc bất hợp pháp.

Thẻ lao động là gì và tôi có quyền gì?

 1. Thẻ lao động là giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ Cộng hòa Séc với mục đích lao động. Bạn sẽ tìm thấy mẫu thẻ lao động trong câu hỏi “Tôi cần phải có những giấy tờ gì để có thể làm việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc?”. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thông báo cho chi nhánh trực thuộc tỉnh của Sở Lao động về công việc mà người nước ngoài có thể được tuyển dụng.

  Thẻ lao động tồn tại ở hai loại cơ bản - có hai tính năngkhông có hai tính năng. Thẻ lao động không có hai tính năng có nghĩa là người nước ngoài được phép tham gia tự do vào thị trường lao động hoặc đã được cấp giấy phép lao động.

 2. Nếu bạn đã được cấp thẻ lao động có hai tính năng, bạn có quyền cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và đồng thời làm việc ở vị trí mà thẻ đã được cấp. Nếu bạn muốn điều chỉnh các điều kiện công việc hoặc thay đổi người sử dụng lao động, bạn phải thông báo cho Bộ Nội vụ về sự thay đổi đó và chờ sự thay đổi đó được phê duyệt.

 3. Thẻ lao động được cấp trong thời hạn tối đa là hai năm, có thể được gia hạn nhiều lần.

 4. Thẻ lao động dành cho tất cả các loại công việc không phân biệt trình độ.

 5. Các yêu cầu chính để cấp thẻ lao động là việc ký kết hợp đồng lao động chính hoặc hợp đồng lao động bán thời gian, trong đó mức lương hoặc thù lao quy định sẽ cao hơn mức lương tối thiểu và thời gian làm việc mỗi tuần ít nhất là 15 giờ.

 6. Không thể cấp thẻ lao động trong mối quan hệ với HĐLĐP.

Thẻ xanh là gì và tôi có quyền gì?

 1. Nếu bạn được cấp thẻ xanh, bạn có quyền cư trú tại Cộng hòa Séc và đồng thời làm việc tại vị trí mà thẻ đã được cấp. Nếu bạn muốn điều chỉnh các điều kiện công việc hoặc thay đổi người sử dụng lao động, trong hai năm đầu tiên bạn phải nộp đơn xin chấp thuận sự thay đổi lên Bộ Nội vụ và chờ nó được phê duyệt. Sau hai năm, có thể thông báo sự thay đổi chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.

 2. Bạn có quyền nộp đơn xin thẻ xanh với điều kiện bạn có ý định ở lại Cộng hòa Séc lâu hơn ba tháng. Bạn cũng phải có hợp đồng lao động để thi hành công việc có trình độ cao trong ít nhất một năm và đáp ứng các điều kiện khác, chẳng hạn như có mức lương đã thoả thuận tương đương với ít nhất 1,5 lần mức lương tổng trung bình hàng năm. Tức là, đối với năm 2021, lương tổng hàng tháng của bạn ít nhất phải là 51.188 CZK. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thông báo cho chi nhánh trực thuộc tỉnh của Sở Lao động về công việc mà người nước ngoài có thể được tuyển dụng.

 3. Thẻ Xanh là giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và để thực hiện công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Bạn có thể tìm thấy mẫu thẻ xanh trong câu hỏi "Tôi cần phải có những giấy tờ gì để có thể làm việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc?". Bạn đạt được trình độ chuyên môn cao nếu bạn đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên nghiệp kéo dài ít nhất 3 năm.

Thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là gì và tôi có quyền gì?

 1. Thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là một loại giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, mục đích của việc cư trú là để thực hiện công việc mà người nước ngoài đã được chuyển đến, ở vị trí nhà quản lý, chuyên gia hoặc chuyên viên. Bạn có thể tìm thấy mẫu thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp trong câu hỏi "Tôi phải có những giấy tờ gì để có thể làm việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc?".

 2. Thẻ được cấp cho thời gian được di chuyển sang lãnh thổ của các Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, tối đa là 3 năm đối với nhà quản lý và chuyên gia, tối đa là 1 năm đối với chuyên viên. Thời hạn có thể được gia hạn nhiều lần.

 3. Nhà quản lý được hiểu là người nước ngoài làm việc ở vị trí lãnh đạo, chủ yếu điều hành tập đoàn doanh nghiệp hoặc công ty con và giám sát hoạt động của nó hoặc cơ quan luật định, cơ quan cao nhất hoặc cơ quan kiểm soát đưa ra chỉ thị cho họ. Người quản lý cũng giám sát các nhân viên khác và chẳng hạn, có quyền nhận hoặc sa thải nhân viên.

 4. Chuyên gia là người nước ngoài có kiến thức chuyên môn cần thiết cho các hoạt động, các thủ tục hoặc việc điều hành tập đoàn kinh doanh hoặc công ty con, đồng thời có bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn cụ thể.

 5. Chuyên viên là người nước ngoài đã tốt nghiệp đại học đầy đủ và được chuyển đến tập đoàn doanh nghiệp hoặc công ty con với mục đích phát triển sự nghiệp hoặc đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và phương pháp kinh doanh và được trả lương trong thời gian được chuyển đến.

Giấy phép cư trú dài hạn là gì và tôi có quyền gì?

 1. Bạn có thể xin giấy phép cư trú dài hạn nếu bạn đang ở Cộng hòa Séc với thị thực cư trú trên 90 ngày và bạn có ý định tạm trú tại lãnh thổ hơn 1 năm. Trong một số trường hợp nhất định, có thể xin giấy phép cư trú dài hạn cả tại đại sứ quán Cộng hòa Séc, tức là từ quốc gia cư trú, chứ không phải trực tiếp từ Cộng hòa Séc. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cư trú dài hạn không được cấp cho mục đích lao động, thẻ lao động hoặc thẻ xanh được sử dụng cho mục đích này. Bạn sẽ tìm thấy mẫu giấy phép cư trú dài hạn trong câu hỏi “Tôi cần phải có những giấy tờ gì để có thể làm việc hợp pháp tại Cộng hòa Séc?”.

 2. Bạn có thể xin giấy phép cư trú dài hạn với nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như học tập, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm việc làm hoặc bắt đầu các hoạt động kinh doanh, kinh doanh hoặc đầu tư.

 3. Giấy phép cư trú dài hạn với mục đích tìm việc làm hoặc bắt đầu các hoạt động kinh doanh chỉ được cấp cho những người nước ngoài đã có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích học tập hoặc nghiên cứu khoa học, liên quan đến việc hoàn thành công các nghiên cứu/các hoạt động khoa học. Giấy phép cư trú này được cấp với thời hạn chín tháng và không thể gia hạn.

Có những khả năng nào khác để tham gia thị trường lao động?

 1. Tại Cộng hòa Séc, bạn có thể tiếp tục làm việc, ví dụ: trên cơ sở thị thực với mục đích lao động ngắn hạn, thị thực cư trú ngắn hạn với mục đích lao động thời vụ, thị thực cư trú trên 90 ngày với mục đích lao động thời vụ hoặc thị thực lao động đặc biệt. Trong những trường hợp này, giấy phép lao động cũng được cấp cùng với thị thực, nó quy định nơi làm việc và công việc có thể được thực hiện với những điều kiện nào.

 2. Thị thực cư trú ngắn hạn, thường được gọi là "thị thực Schengen", cho phép người sở hữu nó được ở trong khu vực Schengen tối đa 90 ngày, bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 180 ngày. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được cấp với thời hạn ngắn hơn. Thị thực này cũng có thể được cấp với mục đích lao động hoặc lao động theo thời vụ. Cần phải rời khỏi khối Schengen khi hết thời hạn cư trú. Thị thực ngắn hạn với mục đích lao động theo thời vụ dành cho những người nộp đơn có kế hoạch thực hiện công việc thời vụ ngắn hạn ở Cộng hòa Séc, ví dụ như trong lĩnh vực lâm nghiệp, khách sạn, hoạt động giải trí và những lĩnh vực khác.

 3. Việc cấp thị thực ngắn hạn thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc.

  ​​​​​​​Tuy nhiên, những câu hỏi và câu trả lời này không đề cập chi tiết hơn đến các khả năng tham gia thị trường lao động nêu trên, vì mục đích của chúng tập trung vào cư trú lâu dài của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Hợp đồng lao động chính, hợp đồng lao động phụ (HĐLĐP) và hợp đồng lao động bán thời gian (HĐLĐBTG) là gì? Các loại hợp đồng này phải có những nội dung gì?

 1. Nói một cách đơn giản, về cơ bản đây là những hợp đồng bằng văn bản, trên cơ sở đó bạn có thể làm việc tại Cộng hòa Séc.

 2. Hợp đồng lao động phải có: loại công việc mà người lao động phải thực hiện cho người sử dụng lao động, địa điểm hoặc nơi làm việc và ngày bắt đầu làm việc. Hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản. Ưu điểm chính của hợp đồng lao động là bảo vệ người lao động (tức là bạn) khi chấm dứt quan hệ lao động (bảo vệ thông qua thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng, trợ cấp thôi việc, lương cố định, v.v.).

 3. HĐLĐP là hợp đồng với phạm vi công việc cụ thể, không được vượt quá 300 giờ trong một năm theo lịch. HĐLĐP phải được thoả thuận bằng văn bản. Hợp đồng phải xác định công việc cụ thể, mức thù lao đã thỏa thuận để thực hiện, phạm vi công việc và thời gian thực hiện công việc. Đồng thời, phải nêu rõ thời hạn ký kết hợp đồng lao động phụ.

 4. HĐLĐBTG là hợp đồng trong đó có thể thực hiện công việc trong khoảng thời gian lên đến 20 giờ mỗi tuần, tuy nhiên, khác với HĐLĐP, không có giới hạn năm là 300 giờ một năm theo lịch. Hợp đồng phải được ký kết bằng văn bản và phải nêu rõ công việc đã thoả thuận, phạm vi thời gian làm việc đã thoả thuận, mức thù lao và thời hạn hợp đồng được ký kết.

Tôi có thể liên hệ với ai khi cần được trợ giúp giải quyết giấy tờ liên quan đến việc làm tại Cộng hòa Séc? Tôi có quyền có thông dịch viên không?

Bạn có thể tìm thấy Hỗ trợ trong giao tiếp với chính quyền và các tổ chức khác, kể cả việc thông dịch miễn phí sang tiếng nước ngoài, cho người nước ngoài tại đây: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/jiny-jazyk-jina-kultura/

Tôi đã nhập cảnh hợp pháp vào lãnh thổ Cộng hòa Séc và bắt đầu làm việc mà không có các giấy phép cần thiết. Tôi có phải là người lao động bất hợp pháp không? Tôi phải làm gì để hợp thức hóa việc làm của mình trong trường hợp này?

Có, nếu bạn làm việc tại Cộng hòa Séc mà không có giấy phép, bạn là người lao động bất hợp pháp. Nếu bạn muốn hợp pháp hóa việc làm của mình, bạn phải có một trong các giấy phép đã nêu trên. Bạn hãy liên hệ với một trong các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài để được giúp đỡ (có thể tham khảo danh sách tại đây: http://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/jiny-jazyk-jina-kultura/. https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx).

Tôi sống hợp pháp tại Cộng hòa Séc, nhưng tôi không thể tìm được việc làm hợp pháp, trong trường hợp này tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

 1. những công dân nước thứ ba, trên cơ sở đơn đăng ký của mình, sau khi đáp ứng các điều kiện pháp lý đã được xếp vào danh sách đăng ký người tìm việc làm do Phòng lao động lưu giữ, được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chỉ người nước ngoài từ nước thứ ba có giấy phép cư trú lâu dài tại Cộng hòa Séc mới có thể là người tìm việc làm.

 2. Bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp như công dân của Cộng hòa Séc, trong trường hợp bạn được phép định cư tại Cộng hòa Séc, bạn đã làm việc hoặc đã tham gia vào các hoạt động có thu nhập khác trong ít nhất 12 tháng trước khi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, bạn đã nộp đơn xin trợ cấp của sở lao động (liên kết web : https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky), nơi bạn có đang ký trong danh sách người tìm việc và bạn không hưởng lương hưu.