Home » Câu hỏi và trả lời » Làm cách nào để biết tôi có phải là người lao động bất hợp pháp hay không?

Làm cách nào để biết tôi có phải là người lao động bất hợp pháp hay không?

Home » Câu hỏi và trả lời » Làm cách nào để biết tôi có phải là người lao động bất hợp pháp hay không?

Làm cách nào để biết tôi có phải là người lao động bất hợp pháp hay không?

Trong trường hợp trung tâm môi giới việc làm môi giới cho tôi việc làm, có nghĩa là họ sẽ tự động giải quyết tất cả các giấy phép cần thiết cho tôi? Trung tâm sẽ giải quyết những gì cho tôi?

Không bao giờ. Trung tâm có thể giúp bạn tìm việc làm, giải quyết giấy phép cư trú, giấy phép lao động, bảo hiểm y tế, chỗ ở và các dịch vụ khác, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về việc này.

Điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thể thực hiện công việc trong phạm vi của giấy phép đã cấp?

Nếu bạn không có quyền tham gia tự do vào thị trường lao động, giấy phép đã cấp liên quan đến loại công việc cụ thể, mức lương nhất định và nơi làm việc cụ thể. Nếu bạn muốn thay đổi các dữ liệu này (làm công việc khác với loại công việc được cấp giấy phép hoặc ở nơi khác, với các điều kiện lương khác nhau đáng kể), bạn phải xin phép Bộ Nội vụ hoặc xin cấp giấy phép lao động mới tại chi nhánh trực thuộc tỉnh của Sở Lao động.

Nếu tôi cư trú tại Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú ngắn hạn theo diện miễn thị thực, có ảnh hưởng gì đến công việc của tôi không?

Nếu bạn là công dân nước thứ ba được miễn thị thực cho thời gian lưu trú ngắn hạn, bạn có thể ở lại khu vực Schengen trong khoảng thời gian tối đa là 90 ngày, bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 180 ngày. Miễn thị thực đối với thời gian lưu trú ngắn hạn không áp dụng cho công dân nước thứ ba muốn thực hiện hoạt động có lợi nhuận trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Ngoại lệ, khi có thể thực hiện hoạt động có lợi nhuận được tạo bởi các trường hợp:

Tôi có phải tự trả thuế/các khoản giảm trừ hay người sử dụng lao động trả cho tôi?

Người sử dụng lao động phải trả thuế thay cho bạn kể từ ngày bạn bắt đầu làm việc. Thuế thu nhập, các khoản đóng góp an sinh xã hội và bảo hiểm y tế được trả từ tiền lương. Nếu người sử dụng lao động khấu trừ các khoản thanh toán này từ lương của bạn, đó là một tín hiệu cho thấy bạn có thể là người lao động hợp pháp, nhưng bạn không thể trông cậy vào điều này.

Sau đó số tiền tôi đã kiếm được có phải chịu thuế ở quê nhà không?

Cộng hòa Séc có hiệp định về tránh đánh thuế hai lần với các quốc gia sau: https://www.mfcr.cz/en/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv. Nếu quốc gia của bạn nằm trong số những quốc gia này, thu nhập của bạn chỉ bị đánh thuế ở quốc gia là nguồn thu nhập.

Làm cách nào để biết rằng trung tâm môi giới việc làm ở Cộng hòa Séc đã tuyển dụng tôi là trung tâm bất hợp pháp?

Bạn có thể tìm thấy danh sách các trung tâm môi giới việc làm hợp pháp tại đây: https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace. Nếu bất kỳ trung tâm nào khác cung cấp cho bạn những dịch vụ này tại Cộng hòa Séc, thì đó sẽ không phải là trung tâm môi giới việc làm hợp pháp. Trung tâm môi giới việc làm không thể yêu cầu bạn bất kỳ khoản phí nào (vì việc môi giới việc làm, khấu trừ lương, v.v.).

Nếu tôi là người lao động của công ty có trụ sở tại một quốc gia thành viên EU khác và họ đóng bảo hiểm xã hội và y tế cho tôi, tôi cũng có thể làm việc tại Cộng hòa Séc không?

Nếu người sử dụng lao động cử bạn đến Cộng hòa Séc để cung cấp dịch vụ, bạn có thể làm việc tại Cộng hòa Séc mà không cần giấy phép bổ sung.

Ai chịu trách nhiệm về việc thuê người lao động bất hợp pháp, về cơ bản vì việc thực hiện việc làm bất hợp pháp?

Trách nhiệm thuộc về cả người sử dụng lao động và người lao động. Người sử dụng lao động có thể bị phạt tới 10.000.000 CZK; tiền phạt và các rủi ro khác đối với người lao động bất hợp pháp có thể được tìm thấy trong phần “Rủi ro của việc làm bất hợp pháp.

Nếu tôi có được giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc, giấy phép này cho phép tôi làm gì trong mối quan hệ với các quốc gia khác trong khối Schengen?

Quyền cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc cũng cho phép bạn di chuyển và cư trú ngắn hạn phi lợi nhuận (tối đa 90 ngày, bất kỳ khi nào trong khoảng thời gian 180 ngày) tại các Quốc gia khác thuộc khối Schengen.