Home » Câu hỏi và trả lời » Rủi ro của việc làm bất hợp pháp

Rủi ro của việc làm bất hợp pháp

Home » Câu hỏi và trả lời » Rủi ro của việc làm bất hợp pháp

Tôi có thể bị phạt không?

Có, bạn có thể. Nếu bạn thực hiện công việc bất hợp pháp, đó là sự vi phạm hành chính mà bạn sẽ bị phạt đến 100.000 CZK. Tuy nhiên, nếu bạn có mặt tại nơi làm việc trong khi thực hiện công việc và bạn không chứng minh được danh tính của mình, chẳng hạn như bằng chứng minh nhân dân, giấy thông hành, bạn có nguy cơ bị phạt tới 200.000 CZK.

Tôi có thể bị trục xuất không?

Có, bạn có thể. Nếu bạn đang sống trên lãnh thổ Cộng hòa Séc mà không có giấy phép cư trú hợp lệ, bạn có thể bị trục xuất tới 5 năm bằng quyết định theo thủ tục hành chính. Bạn không được phép vào lãnh thổ EU trong thời gian bị trục xuất.

Việc làm bất hợp pháp mang lại thêm những hậu quả gì nữa?

Nếu người sử dụng lao động của bạn đã bị phạt vì đã sử dụng bạn bất hợp pháp, sẽ không thể cấp giấy phép lao động bổ xung hoặc khắc phục tình hình bằng cách khác. Đối với người sử dụng lao động, việc cho phép thực hiện công việc bất hợp pháp có thể gây ra những hậu quả lớn, ví dụ như trong vấn đề thuê người nước ngoài làm việc trong tương lai, tận dụng các khoản hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hay là loại trừ các chỗ làm việc còn trống khỏi danh sách đăng ký liên quan.

Tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự nếu cố tình làm việc bất hợp pháp không?

Bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự, chỉ có người chủ lao động của bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nếu cơ quan chức năng phát hiện tôi làm việc bất hợp pháp, họ có thể lấy lại số tiền tôi đã kiếm được không? Hoặc họ có thể lấy số tiền này từ gia đình tôi khi tôi đã gửi chúng về nhà không?

Việc trừng phạt người lao động làm việc bất hợp pháp được đảm bảo chủ yếu bằng hình thức phạt tiền, có thể được áp dụng đối với người lao động. Tuy nhiên, số tiền bạn kiếm được sẽ không bị lấy đi từ gia đình bạn.

rủi ro của việc làm bất hợp pháp