Home » Home » Thông tin chi tiết hơn

Thông tin chi tiết hơn

Home » Home » Thông tin chi tiết hơn

Các trang web này dành cho những người lao động từ các nước không thuộc Liên minh Châu Âu (EU), từ Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, những người không phải là thành viên gia đình của công dân EU (sau đây gọi tắt là "người nước ngoài“). Các nhóm người nước ngoài đã chọn cần được giới thiệu và tóm tắt về quyền và nghĩa vụ cơ bản của họ tại lãnh thổ Cộng hòa Séc (CHS). Với việc sử dụng phương pháp FAQ, các trang web cố gắng trình bày những câu hỏi và câu trả lời thường gặp nhất về các tình huống việc làm và cuộc sống mà người nước ngoài có thể gặp tại Cộng hòa Séc.

Thông tin được cung cấp trên các trang web này chỉ mang tính chất hướng dẫn và tương ứng với tình trạng quy phạm pháp luật hiện hành cho đến ngày 21/4/2021

Do quy mô của vấn đề cư trú của người nước ngoài và các lựa chọn việc làm của họ, các câu hỏi và câu trả lời tập trung chủ yếu vào những người đã được cấp giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc dưới dạng thẻ lao động, thẻ xanh và thẻ của người lao động được di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết hơn