Home » Intrebari si raspunsuri » Sosirea străinilor în republica cehă și condițiile de obținere a unui loc de muncă legal

Sosirea străinilor în republica cehă și condițiile de obținere a unui loc de muncă legal

Home » Intrebari si raspunsuri » Sosirea străinilor în republica cehă și condițiile de obținere a unui loc de muncă legal

Ce se consideră muncă ilegală în Republica Cehă?

 1. De asemenea, așa-numitul sistem la negru este considerat drept muncă ilegală. Este vorba despre ascunderea unui raport de muncă de facto printr-un alt contract (cel mai adesea este un contract de reprezentare comercială, un contract de mandat, un contract de intermediere sau un contract de colaborare de tip Smlouva o dílo). Persoana în cauză desfășoară apoi activități obișnuite pentru antreprenor la fel ca angajații acestuia, se află într-o poziție de subordonare față de antreprenor, însă în mod formal acționează ca un antreprenor independent. Munca dependentă poate fi prestată exclusiv în cadrul unui raport de muncă de bază.

 2. În RC, prin muncă ilegală se înțelege munca pe care o prestează oamenii în afara unui raport contractual, adică fără contract individual de muncă, contractul de prestări servicii (denumit în continuare doar „CPS“), contract de colaborare (denumit în continuare doar „CC“). Totodată, se consideră drept muncă ilegală munca prestată de un străin în contradicție cu permisul de angajare emis sau fără acest permis, în contradicție cu cartea de angajat, cartea de angajat transferat în cadrul aceleiași companii sau cu cartea albastră. Totodată, muncă ilegală este în cazurile în care un străin lucrează fără să aibă permis de ședere valabil pe teritoriul RC .

Care sunt principalele avantaje ale muncii legale în RC?

 1. Dacă sunteți un angajat legal și îndepliniți anumite condiții, în funcție de tipul contractului dumneavoastră (contract individual de muncă, CC, CPS) puteți beneficia de avantajele corespunzătoare. De exemplu, de o perioadă fixă de muncă și o perioadă de odihnă, de o lungime maximă a turei de lucru și de dreptul la pauză de masă, de un salariu minim fix, de dreptul la concediu, asigurare de sănătate și dreptul la îngrijiri se sănătate gratuite sau compensații pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurare socială și dreptul la prestații de asigurări sociale, protejarea perioadei de preaviz și compensații etc. Unele avantaje menționate pot viza și angajații care prestează muncă ilegală, însă sunt mai dificil de obținut din partea angajaților.

 2. Existența unor venituri legale contribuie semnificativ la posibilitatea de a obține permis de ședere permanentă și apoi cetățenia RC. În luarea deciziei de atribuire a cetățeniei RC se ia în considerare integrarea dvs. în societate și din punct de vedere al muncii. Mai multe informații despre atribuirea cetățeniei și îndeplinirea condițiilor necesare veți găsi aici: https://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx.

Cum poate un străin intra legal pe teritoriul RC ČR?

Străinul trebuie să dispună de drept de ședere dacă acest lucru este necesar. La cerere, la intrarea pe teritoriul RC, străinul trebuie să completeze și să semneze o notă de detașare, să se supună controlului documentelor de călătorie și al identității.

Care este primul lucru pe care trebuie să-l fac când ajung în RC?

După sosirea în RC, în termen de 3 zile lucrătoare, trebuie să vă prezentați la un punct de lucru al poliției pentru străini pentru a declara reședința pe acest teritoriu. Dacă ați călătorit în baza unei vize care are ca scop preluarea permisului de ședere (de ex. a cărții de angajat) trebuie să ajungeți în acest termen cu un document de călătorie valabil la sediul Ministerului de Interne al RC (link pentru pagina de internet: https://www.mvcr.cz/) pentru prelucrarea și colectarea datelor biometrice și a semnăturii cu scopul eliberării permisului de ședere pe termen lung. Apoi sunteți invitat să mai veniți o dată la Ministerul de Interne al RC pentru a prelua permisul de ședere (cartea de ședere).

Sosirea străinilor în republica cehă și condițiile de obținere a unui loc de muncă legal

Ce documente trebuie să am pentru a putea lucra legal pe teritoriul RC? Iar dacă fac rost de documentele corespunzătoare, ce tip de muncă pot presta?

 1. Pentru ca un cetățean străin să poată fi angajat legal în RC nu este suficient să obțină permisul de ședere. În plus, este nevoie de un permis de angajare. În unele cazuri, acesta poate avea legătură cu un tip concret de permis de ședere (de exemplu așa-zisa carte de angajat, carte albastră și carte de angajat transferat în cadrul aceleiași companii), în alte cazuri trebuie solicitată eliberarea unui permis de angajare. În unele cazuri, un străin poate avea așa-zisa intrare liberă pe piața muncii (de ex. un străin care are educație medie sau superioară de specialitate sau educație superioară vocațională conform legii educației sau educație universitară conform legii educației superioare). De aceea trebuie întotdeauna să verific dacă pot lucra și dacă da, dacă mi se aplică vreo restricție (de ex. dacă pot lucra doar în condiții aprobate anterior). Pentru mai multe informații despre accesul liber pe piața muncii vizitați paginile Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale (https://www.mpsv.cz/volny-vstup-na-trh-prace). Nu uitați că trebuie să dispuneți de o reședință legală în teritoriu și dacă aveți acces liber pe pia
  a muncii.

  După obținerea permisului de ședere permanentă puteți lucra fără alte restricț
  ii.

  În cazul în care se află și lucrează pe termen lung în teritoriu (înainte de a obține permisul de ședere permanentă), cetățeanul străin dispune în general de una dintre permisele de ședere de mai jos:

  • Carte de angajat

  • Carte albastră

  • Carte de angajat transferat în cadrul aceleiași companii


   Pe cartea de angajat transferat în cadrul aceleiași companii, Ministerul trece „ICT” în rubrica tip de permis, iar în cazul unui angajat al unui stat membru al Uniunii Europene va trece „mobile ICT”.

  • Permisul de ședere pe termen lung de care este legat așa-numitul acces la piața muncii


   În acest caz, în documentul biometric al cetățeanului străin, la rubrica „Observații” de după codul de două poziții (XX) care marchează scopul șederii, se trece textul „Acces liber pe piața muncii – DA“.

  • În unele cazuri, Oficiul Teritorial de Muncă al RC poate emite cetățeanului străin așa-numitul permis de angajare care îi permite să lucreze dacă dispune totodată de un permis de ședere valabil (de exemplu sub forma unei vize pentru șederea peste 90 de zile au de permis de ședere pe termen lung).

  • Cum se vede din exemplele specificate dacă permisul de ședere pe termen lung are forma unei cărți biometrice.

   În rubrica „Tip de permis“ este specificat tipul de ședere, de exemplu: „ȘEDERE DE LUNGĂ DURATĂ/CARTE DE ANGAJARE/CARTE ALBASTRĂ UE/ICT/MOBILE ICT“. În rubrica „Observații“ este specificat un cod pe două poziții (XX) care marchează scopul șederii. Pentru permisele de ședere pe termen lung emise în alt scop decât angajarea, aceste poziții sunt urmate de textul „Acces liber pe piața muncii – DA/NU“.

   În cazul cetățenilor străini care dispun doar de viză de ședere pentru o perioadă de peste 90 de zile sau de viză de ședere scurtă, până la 90 de zile, forma accesului pe piața muncii nu este specificată pe viză. Acești cetățeni străini trebuie în majoritatea cazurilor, să solicite emiterea unui permis de angajare deoarece, cu anumite excepții, nu au acces liber pe piața muncii.

 2. În funcție de tipul de permis de ședere și de forma accesului pe piața muncii trebuie să încheiați fie un contract de muncă, fie un CC sau un CPS.

  Atenție! Unele tipuri de relații de muncă pot fi inadmisibile în scopul angajării și șederii anumitor grupe de cetățeni străini!

  De exemplu, deținătorul unei cărți de angajare duale (fără acces liber pe piața muncii) nu poate încheia CPS și lucra în baza acestuia; nu se poate emite permis de angajare în relație cu CPS, deținătorii cărții albastre pot obține acest permis de ședere doar în baza încheierii unui contract de muncă etc.

  De aceea, vă recomandăm să verificați întotdeauna dacă conform legii cehe este permisă prestarea muncii respective.

 3. Condițiile de prestare a muncii (tip, loc…) sunt specificate în contractul de muncă, sau CC, care au fost depuse la emiterea permisului de ședere al cetățeanului străin. În majoritatea cazurilor, nu pot exista devieri de la aceste condiții de-a lungul (excepție face situația accesului liber pe piața muncii). Pentru schimbarea tipului de muncă prestată, a locului de muncă sau a angajatorului este nevoie de acordul Ministerului de Interne, în cazul permisului de angajare este nevoie de emiterea unui permis nou de angajare de către Oficiul Teritorial de Muncă. Schimbarea condițiilor de prestare a muncii fără acordul / permisiunea preliminară reprezintă prestarea de muncă ilegală.