Úvodní strana » Úvod » Podrobnější úvodní informace

Podrobnější úvodní informace

Úvodní strana » Úvod » Podrobnější úvodní informace

Tyto webové stránky jsou určeny pro pracovníky pocházející ze států mimo Evropskou unii (EU), Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, kteří nejsou rodinnými příslušníky občana některého ze států EU (dále jen „cizinec“). Vybraným skupinám cizinců by měly přiblížit a shrnout jejich základní práva a povinnosti, kterými na území České republiky (ČR) disponují. Stránky se pomocí metody FAQ snaží předložit nejčastější otázky a odpovědi na pracovní a životní situace, se kterými se může cizinec na území ČR setkat.

Informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou pouze orientačního charakteru a odpovídají stavu právní úpravy ke dni 21. 4. 2021.

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky pobytu cizinců a možnostem jejich zaměstnávání se otázky a odpovědi zaměřují zejména na osoby, kterým bylo v ČR vydáno povolení k pobytu ve formě zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Podrobnější úvodní stránce