Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Rizika nelegálního zaměstnávání

Rizika nelegálního zaměstnávání

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Rizika nelegálního zaměstnávání

Rizika nelegálního zaměstnávání

Můžu dostat pokutu?

Ano, můžete. Pokud vykonáváte nelegální práci, jedná se o přestupek, za který je stanovena pokuta až do výše 100 000 Kč. Pokud byste se však zdržovali na pracovišti při výkonu práce a neprokážete svou totožnost např. občanským průkazem, cestovním dokladem, hrozí Vám pokuta až do výše 200 000 Kč.

Můžu být vyhoštěn?

Ano, můžete. Pokud na území ČR pobýváte bez platného oprávnění k pobytu, můžete být správním rozhodnutím vyhoštěni na dobu až 5 let. Po dobu vyhoštění nejste oprávnění vstoupit na území EU.

Jaké další důsledky nelegální zaměstnávání přináší?

Pokud Vašemu zaměstnavateli byla uložena pokuta za to, že Vás nelegálně zaměstnával, nelze již vydat dodatečně povolení k zaměstnání ani situaci jinak napravit. Pro zaměstnavatele může mít umožnění výkonu nelegální práce zásadní dopady například ve věci budoucího zaměstnávání cizinců, čerpání příspěvků, investičních pobídek či vyřazení volných pracovních míst z příslušných evidencí.

Jsem trestněprávně odpovědný, pokud úmyslně pracuji nelegálně?

Vy trestně odpovědný nejste, trestně odpovědný může být pouze Váš zaměstnavatel.

Pokud státní orgány zjistí, že pracuji nelegálně, můžou mi zpětně vzít vydělané peníze? Popřípadě mohou je vzít mé rodině, když jsem je už poslal domů?

Postih nelegálně pracujícího zaměstnance je zajištěn hlavně pokutou, která zaměstnanci může být uložena. Vámi vydělané peníze však Vaší rodině odebrané nebudou.