Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Jak poznat, jestli jsem nebo nejsem legální zaměstnanec?

Jak poznat, jestli jsem nebo nejsem legální zaměstnanec?

Úvodní strana » Otázky a odpovědi » Jak poznat, jestli jsem nebo nejsem legální zaměstnanec?

Jak poznat, jestli jsem nebo nejsem legální zaměstnanec?V případě, že mi práci v ČR zprostředkuje agentura práce, znamená to, že za mě automaticky vyřizuje všechna nutná povolení a oprávnění? Co za mě vše agentura zařídí?

V případě, že mi práci v ČR zprostředkuje agentura práce, znamená to, že za mě automaticky vyřizuje všechna nutná povolení a oprávnění? Co za mě vše agentura zařídí?

Nikoli. Agentura Vám může pomoci hledat pracovní místo, zařídit oprávnění k pobytu, povolení k zaměstnání, zdravotní pojištění, ubytování a další služby, avšak odpovědnost za to nesete Vy sami.

Co znamená, že mohu vykonávat práci jen v rozsahu vydaného oprávnění?

Pokud nemáte volný vstup na trh práce, vydané oprávnění se váže na konkrétní druh pracovní činnosti, určitou mzdu a místo výkonu práce. Pokud chcete tyto údaje změnit (vykonávat jiný druh práce, než na který je vydáno oprávnění, či na jiném místě, za znatelně rozdílných platových podmínek), musíte požádat o souhlas Ministerstvo vnitra, případně o vydání nového povolení k zaměstnání na krajské pobočce Úřadu práce.

Jaký má na práci vliv, pokud pobývám v ČR na základě oprávnění ke krátkodobému pobytu na základě bezvízového styku?

Pokud jste občan těch třetích zemí, které jsou pro krátkodobé pobyty od vízové povinnosti osvobozeny, můžete pobývat na území schengenského prostoru po maximální dobu 90 dnů v jakémkoli 180denním období. Osvobození od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty se nevztahuje na občany třetích zemí, kteří na území ČR chtějí vykonávat výdělečnou činnost.

Výjimku, kdy lze výdělečnou činnost provozovat, tvoří případy:

Platím daně/odvody sám, nebo je za mě odvádí zaměstnavatel?

Daně by za Vás měl odvádět zaměstnavatel, a to ode dne nástupu do zaměstnání. Ze mzdy se odvádí daň z příjmu, příspěvek na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění. Pokud Vám tyto platby zaměstnavatel strhává ze mzdy, je to signál, že nejspíše jste legálním zaměstnancem, spolehnout se na to však nemůžete.

​​​​​​​Musím peníze, které vydělám, následně ve svém domovském státu zdanit?

ČR má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s těmito státy: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv. Pokud Váš stát je mezi nimi, Váš výdělek se daní pouze ve státě, který je zdrojem příjmu.

​​​​​​​Jak poznám, že agentura práce v ČR, která mě zaměstnává, je nelegální agenturou?

Seznam legálních agentur práce naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace. Pokud by Vám tyto služby nabízel kdokoliv jiný na území ČR, nebude se jednat o legální agenturu práce. Agentura práce od Vás nemůže požadovat žádné poplatky (za zprostředkování práce, srážky ze mzdy apod.).

​​​​​​​Pokud jsem zaměstnanec společnosti, která má sídlo v jiném členském státě EU a která za mě odvádí sociální a zdravotní pojištění, mohu pracovat také v ČR?

Pokud Vás do ČR vyšle zaměstnavatel za účelem poskytování služeb, můžete pracovat na území ČR bez dodatečného oprávnění.

​​​​​​​Kdo nese odpovědnost za přijetí nelegálního pracovníka, resp. za výkon nelegální práce?

Odpovědnost dopadá jak na zaměstnavatele, tak na zaměstnance. Zaměstnavatel může dostat pokutu až ve výši 10 000 000 Kč; pokuty a další rizika, která hrozí nelegálnímu zaměstnanci, naleznete v části „Rizika nelegálního zaměstnávání.“

Pokud získám oprávnění k dlouhodobému pobytu na území České republiky, co mi toto oprávnění umožňuje ve vztahu k ostatním státům schengenského prostoru?

Oprávnění k dlouhodobému pobytu na území ČR Vás zároveň opravňuje k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu (maximálně po dobu 90 dnů v jakémkoli 180denním období) v ostatních státech schengenského prostoru.​​​​​​​